پیته‌ كوردییه‌كان

شێوەی پیتەکان لە کۆتایی

شێوەی پیتەکان لە سەرەتا و ناوەڕاست

پیتەکان لەگەڵ

" ه "

پیتەکان لەگەڵ

" ا "

ئـ

ئه

ئا

ب

بـ

به‌

با

پ

پـ

په‌

پا

ت

تـ

ته‌

تا

ن

نـ

نه‌

نا

ج

جـ

جه‌

جا

چ

چـ

چه‌

چا

ح

حـ

حه‌

حا

خ

خـ

خه‌

خا

د

د

ده‌

دا

ر

ر

ره‌

را

ڕ

ڕ

ڕه‌

ڕا

ز

ز

زه‌

زا

ژ

ژ

ژه‌

ژا

س

سـ

سه‌

سا

ش

شـ

شه‌

شا

ع

عـ

عه‌

عا

غ

غـ

غه‌

غا

ف

فـ

فه‌

فا

ڤ

ڤـ

ڤه‌

ڤا

ق

قـ

قه‌

قا

ك

كـ

كه‌

كا

گ

گـ

گه‌

گا

ل

لـ

له‌

لا

ڵ

ڵـ

ڵه‌

ڵا

م

مـ

مه‌

ما

هـ

هه‌

ها

ا

ا

ه‌

ه

و

و

وه‌

وا

ۆ

ۆ

وو

وو

ووە

ی

يـ

يه

يا

ێ

ێـ

تێبینی :
- هەموو پیتەکان بزوێنی (کورت و درێژ ) (‌‌ا ، ە ) وەردەگرن ، بێجگە لە (ێ ،ۆ) هەروەها پیتی (وو) ناتوانێ (ا) بزوێنی درێژ وەربگرێ .
-هەروەها لە پێش و لە دوای پیتی (ێ ، ۆ) هەرگیز ( ه، ا ) (بزوێنی درێژ و کورت ) نایەن .
- ئەم پیتانە هەرگیز نانوسێت(پێکەوە نابەسترێن) بە پیتی دوای خۆیەوە وەک ( وو، و، ۆ ،ز ،ڕ ،ر ، ژ ،د ،ە ،ا )
- سەبارەت بە ( ک ،گ ) ئێمە هێمای (ء) بەکار دەهێنین لەسەر پیتەکە .